Výpisek z knihy Principles (část první)

Principles (principy) je kniha od Ray Dalio, jednoho z nejúspěšnějších investorů a hedge fund manažerů dnešní doby.

Kniha je rozdělena na dvě části: životní principy a pracovní principy. Životní principy se týkají hlavně osobního leadershipu a pracovní principy leadershipu v organizaci. V dnešním díle vám přináším některé z životních principů.

Začneme tím, co to vlastně je princip. Toto slovo asi známe všichni, ale myslím, že když už se bavíme o principech, tak je dobré si připomenout jeho význam. Princip (z lat. principium, počátek) je základní a obecně uznávané myšlenkové východisko, zásada, pravidlo, zákon, které se nedokazuje, ale z něhož lze chápat nebo odvozovat další důsledky pro jednání nebo poznání. (zdroj: Wikipedie)

V textu knihy se často pracuje s termínem “vaše principy”, což vlastně znamená “vaše přesvědčení o tom, jak funguje svět.” Principy a vaše principy jsou dvě různé věci. Princip, jak je výše zmíněno, je fundamentální pravda, zatímco váš princip je vaše přesvědčení o fundamentální pravdě. Cílem je neustále zpřesňovat vaše principy, aby byly co nejvíce podobné skutečným principům fungování světa.

Kdybyste si měli z knihy odnést jen jedinou myšlenku, tak je to tato:
“Zkušenost mě naučila, jak neocenitelné je, si zapisovat moje rozhodovací kritéria a můj rozhodovací proces pokaždé, když dělám důležité rozhodnutí, abych později mohl toto rozhodnutí reflektovat.”

Ray dále pokračuje: “Vytvořte a sepište si vlastní principy, obzvláště, pokud spolupracujete s dalšími lidmi.”

Pokud jste majitelem firmy, tak jsou to právě vaše principy, na základě kterých od začátku funguje vaše firma. Dává velký smysl je sepsat a otevřeně komunikovat, aby všichni věděli, co mohou čekat a jak se mají chovat. Stejně tak dává smysl sepsat vaše principy a komunikovat je, pokud jste vedoucí týmu v rámci organizace. Možná máte firemní zásady/principy, ale váš tým a vaše osobnost je zcela určitě něčím specifická. Otevřeně ostatním komunikujte, na základě jakých principů rozhodujete. Pokud žádný tým nevedete, jste stále ředitel vašeho vlastního života. Rozhodujete sami za sebe a vaše rozhodování zkvalitníte, pokud si uvědomíte vaše rozhodovací principy.

Ray píše, že k tomuto uvědomění vám pomůže si představit, že máte roli “designéra/manažera” vašeho života a roli vykonavače. Lidem se často stává, že jsou pouze v módu vykonávače, což jim neumožňuje získat dostatečný nadhled pro objevení lepší cesty a dělání lepších rozhodnutí. Je to právě role designéra/manažera, která vám umožňuje popsat vizi, vytvořit strategii, dělat vědomá rozhodnutí, objevit svoje limitující přesvědčení a změnit je. Možná si vaši roli designéra/manažera uvědomujete, ale nedáváte jí v záplavu každodenních událostí dostatek prostoru. Kdy jste naposled reflektovali váš život a vaše rozhodnutí? Děláte takovou reflexi pravidelně?

Principy, na základě kterých dnes operujete, však mohou být už (nebo stále ještě) nefunkční a proto každý, kdo chce být dlouhodobě úspěšný, potřebuje radikálním způsobem eliminovat své předsudky a zpřesňovat svoji “mapu fungování světa”.

Jak eliminovat svoje předsudky a zpřesňovat “mapu fungování světa”?

 1. Pochopte vaši “ego bariéru”. Toto jsou vaše niterní strachy a potřeby, které si plně neuvědomujete. Bohužel právě to, co si plně neuvědomujete ovlivňuje vaše rozhodování nejvíce (právě protože si to neuvědomujete, to nad vámi má moc). Jak toto změnit? Najděte si email “Shrnutí leadership knihy: Pozitivní inteligence”, tam vám dávám stručný návod.
 2. Uvědomujte si, že možná neznáte nejlepší možnou cestu.
 3. Uvědomte si, že to, jak nakládáte s tím, co o světě nevíte, je důležitější než to, co už víte.
  1. Pokládejte správné otázky těm správným lidem. Právě lidi, kteří jsou vám schopni oponovat, jsou často ti, kteří vás nutí zlepšit vaše přemýšlení a zpřesnit vaše principy.
 4. Pochopte, že rozhodování je dvoustupňový proces: Prvně sbíráte relevantní informace a potom se rozhodnete.
  1. Při sběru informací si dávejte pozor na odmítání informací, které nesedí do vašeho aktuálního modelu přemýšlení. Odmítnout informace, které nezapadají do toho, co už víte, je sice jednodušší, ale lepší rozhodnutí vám to udělat nepomůže.
 5. Nezatěžujte se tím, jak vypadat dobře, ale zaměřte se na to, jak dosáhnout cíle.
 6. Pochopte, že abyste získali širší perspektivu, tak potřebujete být schopni vnímat svět očima ostatních. Jak na to? Na chvíli vypněte vašeho vnitřního kritika zvýšením vaší zvědavosti. Ptejte se na otevřené otázky, nesuďte a přijímejte.
 7. Pamatujte, že hledáte nejlepší odpověď, nikoliv nejlepší odpověď, kterou dokážete zformulovat sami.
 8. Ujasněte si, zda chcete argumentovat a obhajovat řešení, které si myslíte, že je nejlepší nebo zda hledáte nejlepší odpověď, ať už pochází od kohokoli.

Kdo chce být dlouhodobě úspěšný, potřebuje neustále zpřesňovat jeho mapu fungování světa. Toto platí pro naše vlastní životy, naše týmy i firmy. Bez neustálé evoluce uvězníte sebe či vaše zaměstnance ve vězení zastaralých přesvědčení, místo toho, abyste neustále hledali vaše vlastní limitující přesvědčení a tím postupně tvořili seznam skutečně funkčních principů.

Číst nebo nečíst?

Tato kniha je dost složité a nudné (nikoliv však zbytečné) čtení pro lidi, kteří mají dominantní pravou hemisféru (lidi, kteří se rozhodující více emocionálně). Může to však být velmi zajímavé čtení pro lidi s dominantní levou hemisférou. Ray je hodně strukturovaný a logický. Protože mám dominantnější pravou hemisféru, tak mně v knize chyběly poutavější příběhy a nudily mě dlouhé a suché popisy. Spíše než na souvislé čtení je tato kniha dobrá na prolistování a vyhledání několika užitečných principů. Uvidíme, co nám přinese druhá část knihy, která popisuje pracovní principy, které se zaměřují na vedení a budování organizace.