Výpisek z knihy Tomáš Baťa – Úvahy & Projevy

Tomáš Baťa byl jeden z nejvýznamnějších podnikatelů své doby. Zavedl originální metody řízení výroby a obchodu a také systém motivace pracovníků, dokázal ovlivnit množství budoucích ekonomů. Jeho postupy byly na tehdejší podnikání revoluční a jsou stále užívány jako příklady top managementu.

V tomto shrnutí přináším citaci jedné z kapitol knihy Tomáš Baťa – Úvahy a projevy, která je volně k dostání v Informačním centru Baťa. Můžete si ji stáhnout jako mp3, pdf nebo ve formátech elektronických čteček.

Teď už k výše zmíněné citaci z knihy.

Překážky samosprávy

NEJVĚTŠÍ PŘEKÁŽKU HLEDEJME každý u sebe a u našich malých podnikatelů. Ti budou tvořiti překážku tím větší, čím méně důležité jest jejich postavení. Budou ustrašeni nebezpečím, že se stanou postradatelnými. Touha státi se nepostradatelným jest pákou pokroku, ale brzdou pokroku jest naše touha, zůstáti nepostradatelnými. 

NESCHOPNÝ ŘEDITEL se ohlíží žárlivě kolem sebe, aby odstranil každého, kdo by mu mohl přerůsti přes hlavu, kdo by jej mohl nahraditi. Schopný ředitel jest naopak udýchán sháněním a výchovou lidí, kteří by co nejdříve mohli konati jeho práci, protože sotvaže se ji naučil konati, sám už vidí, že je ho třeba o poschodí výše, aby jeho práce dole mohla býti řádně vykonána. Nestará se o to, je-li na dveřích, vedoucích k vrchnímu řediteli, napsáno: „Vstup zapovězen”. Vstoupí, pozdraví zdvořile pana vrchního ředitele a dá mu najevo, že nestojí o jeho křeslo, že chce vykonati jen jeho práci. 

STANEME SE MÉNĚ ŽÁRLIVÝMI, úzkostlivými o naše nynější místa, když pochopíme, že práce, vynášející skrovné živobytí, je stále hledána statisíci lidu, avšak práce, placená stokrát lépe, hledá ještě usilovněji své pracovníky sama a velmi často marně. 

VÁŽNĚ NÁM BUDE PŘEKÁŽETI NÁZOR, zakořeněný u velké většiny lidí, že na tomto světě jest místo jen pro nepatrné množství zámožných lidí. Tento názor vybudován byl stavem rolnickým, jehož jsme my všichni potomky. 

PŘEDSTAVA BOHATSTVÍ rolníků založena je na množství pozemků, které vlastní, a množství pozemků jest omezené. V průmyslu je tomu jinak. Víme jmenovitě o našem závodě, že se mu vede tím lépe, čím větší množství zámožných lidí v něm pracuje. Musíme si docela určitě ujasniti, že péče o to, aby každý náš zaměstnanec se stával den ode dne zámožnějším, je pro prosperitu závodu tak důležitá, jako péče o mazání našich strojů. 

MUSÍME SI UVĚDOMITI, že člověk bez životní reservy jest vysazen takovým nepravidelnostem, jako stroj bez oleje a bez reservních dílců, a jest v dílně také tak málo platen.

Číst nebo nečíst?

Kniha je složená z projevů a textů, které napsal sám Tomáš Baťa. Jeho myšlenky mně byly blízké už dřív, ale až teď jsem mohl zjistit, na základě jakých zkušeností tyto myšlenky Tomáš Baťa hlásal a žil. Nenajdete tam jen slavné okamžiky, ale i krušné začátky a pády. Doporučuji do této knihy nahlédnout a pokud vás chytne za srdce, tak i přečíst.