Výpisek z knihy Principles (část druhá)

Druhá část této knihy se zaměřuje na pracovní principy. Stejně jako část první obsahuje velké množství kondenzovaných myšlenek. Rozhodl jsem se vybrat tu nejvíce radikální, kterou Ray Dalio nazývá jako myšlenková meritokracie.

Myšlenková meritokracie je způsob vedení organizace a způsob rozhodování, při kterém vítězí ty nejlepší myšlenky.

Praxe ve firmách a týmech je však taková, že často vítězí politikaření, lobování či myšlenky největší autority.

Jeden z důvodů, proč jsou firmy jako Google tak úspěšné, je právě ten, že dokázaly vytvořit prostředí, které vytváří psychologické bezpečí, podporuje radikální upřímnost ke KOMUKOLI bez následků a funguje na principu malých iterativních experimentů, ze kterých se všichni učí.

Kde je pocit bezpečí je větší kreativita a produktivita. Vytvořit takové prostředí není však zadarmo.

Aby myšlenková meritokracie fungovala, potřebují leadeři ve firmě (majiteli a ředitelem počínaje), dát stranou svoje ego a přijmout to, že i nováček může přijít s nejlepší myšlenkou. Chce to velkou dávku pokory a moudrosti, ke které mohou pomoci následující přesvědčení:

  1. Nejsem definovaný tím, co vím nebo kolik toho vím, ale kvalitou mého přemýšlení, kvalitou mého naslouchání, mojí schopností se učit a způsobem, jakým s ostatními spolupracuji.
  2. Moje mentální modely nejsou realita — jsou to jen zobecněné příběhy o tom, jak můj svět funguje.
  3. Nejsem definovaný mými myšlenkami. Když někdo kritizuje to, co říkám, nekritizuje mě, ale moje myšlenky.
  4. Potřebuji přijímat nové myšlenky a brát mé přesvědčení jako hypotézy, které musí být neustále testovány a zlepšovány.
  5. Moje chyby a selhání jsou příležitosti k učení.

V takovém prostředí můžete bezpečně kritizovat kohokoli bez toho, aby to mělo vliv na vaši výplatu nebo na to, zda ve firmě zůstanete. Naopak se od vás očekává, že budete kritizovat. Zásadně však nekritizujete, abyste někomu ublížili, ale abyste pomohli jedinci, týmu i firmě růst. Ray Dalio ve své knize popisuje, že otevřené výměny názorů jsou velmi prospěšné, protože v nich vítězí ta nejlepší myšlenka, pokud jsou vedeny se správným záměrem. Bill Campbell tento záměr ve své knize Trillion Dollar Coach popisoval jako “láska a skvělé výsledky”, Ray Dalio tomu říká “opravdový zájem o druhé a výtečnost”. 

Možná si říkáte, co dělat, pokud takové prostředí ve vaší firmě není a tuto firmu nevlastníte. Dobrý začátek je aplikovat tento model ve svém vlastním týmu (pokud ho vedete) a mimo váš tým mít odvahu v dávání zpětné vazby vašim kolegům i vedoucím. Vždy se však zeptat, zda dotyčný má o zpětnou vazbu zájem a tuto zpětnou vazbu dávat mezi čtyřma očima. Chce to trochu odvahy, ale mám zkušenost, že to za to stojí. Při nejhorším zjistíte, že jste na špatném místě. 

Celkově

Kniha Principles přináší mnoho užitečných myšlenek, nicméně nepatří k mým nejoblíbenějším. Více bych si užil knihu, která má o polovinu méně myšlenek a polovinu více příběhů, které tyto myšlenky dokreslují. Pokud jste silně logičtí a strukturovaní, tak si tuto knihu nejspíš užijete.