Jednohubky od kouče pro manažery

Jeden z hlavních úkolů vedoucího je …

… vytvářet prostředí, ve kterém mohou ostatní uspět.

Obzvlášť jestli jste  specialistou, který se stal vedoucím může, být na začátku vaší nové role překvapením, co všechno tato role obnáší.

Pokud chce, aby váš tým uspěl, tak potřebuje vytvořit prostředí, ve kterém je to možné. Znamená to například:

  • Podporovat ostatní, aby vyrostli nad vás v jejich specializaci.
  • Dát týmu možnost dělat chyby a učit se z nich.
  • Dbát na dodržování firemní/týmové kultury a pravidel.
  • Propustit toxické lidi (nejprve však zjistěte, zda problém není u vás).
  • Prosazovat smysluplné nápady teamu směrem do firmy.
  • Zajímat se nejen o výsledky svých lidí, ale i své lidi jako takové.
  • Definovat jasnou vizi a misi a mít ji stále na očích.
  • Spolupracovat se svým týmem na stanovování jasných cílů a pravidelně je vyhodnocovat.
  • Ptát se, co potřebují, aby uspěli.

Vedoucí vytváří prostředí, kde je jeho lidé cítí bezpečně, inspirováni něčím větším než jsou oni sami, podporování v jejich nápadech, ale zároveň s jasnými hranicemi a pravidly.

Nemáte tým a přáli byste si takového vedoucího?

Ptejte se sami sebe: jak já mohu přispět k tomu, abychom takové prostředí v týmu měli?

Chcete to aplikovat a mít z vedení týmu radost?