Výpisek z knihy Zbavte se zvyku být sami sebou

Tato kniha nese podtitul „Jak se zbavit starého způsobu myšlení a vytvořit si novou mysl.” Napsal ji Dr. Joe Dispenza, chiropraktik, který měl před třiceti lety nehodu, po které zůstal ležet v nemocnici s poraněnou páteří. Řekli mu, že už nikdy nebude chodit. On jim nevěřil a řekl si, že se vyléčí pouze pomocí svých myšlenek. Udělal dohodu, že když se mu to povede, tak do konce života bude studovat vztah mezi myšlenkami a tělem. Povedlo se mu to a dnes pořádá semináře po celém světě, na kterých tisíce lidí se učí, jak se uzdravit a změnit svoji osobnost i život. Jeho příběh uzdravení není zdaleka ojedinělý, ale zajímavé na jeho příběhu je to, že vše, co dělá, vědecky ověřuje a posouvá tím hranice toho, co dnes víme o myšlení, našem těle i o fyzikálních zákonech. 

Hned na začátku shrnutí je potřeba říct, že název této knihy může být matoucí. Když Joe Dispenza říká „Zbavte se zvyku být sami sebou“, tak tím myslí „Zbavte se vašich neužitečných návyků myšlení a staňte se někým novým.“ Sousloví „být sám sebou“ je často spojováno s autenticitou, a proto tento název může vyvolat rozpor „Proč bych se měl stát někým jiným než sám sebou? Proč bych se měl stát neautentickým?“ Joe tím však myslí vytvoření nové osobnosti, která je blíž vašemu já, tedy stát se někým více autentickým. 

Pokud chcete dosáhnout lepších výsledků, potřebujete se stát někým novým

Většina lidí, kteří chtějí dosáhnout lepších výsledků či začít žít lepší život, si neuvědomuje, že prvně se musí vnitřně stát někým jiným. Změna v životě totiž následuje po změně osobnosti. Co to znamená “stát se někým jiným”? To znamená myslet, jednat a cítit se v souladu s tím, jaký život chci žít. Pokud chci být povýšen a stát se úspěšným vedoucím týmu, tak nejprve potřebuji myslet, cítit se a chovat se jako leader. Pokud chci úspěšně podnikat, potřebuji nejprve myslet, cítit se a chovat se jako podnikatel. Jenže toto není ve většině případů ani trochu jednoduché.

Proč není jednoduché se začít chovat novým způsobem

95 % našich myšlenek jsou automatické vzorce myšlení. Jsou to vzorce myšlení, které do nás vštípili autority v době našeho dětství a dospívání. Pouze 5 % z našeho myšlení jsou vědomé myšlenky a vědomé volby. Takto funguje náš mozek. Pokud chceme dělat nové volby a chovat se jinak, abychom dosáhli nových výsledků, tak tento automat potřebujeme změnit. Jenže změnit tento automat není ani trochu jednoduché. Jak praví jedno české přísloví: „Zvyk je železná košile.“ Čím častěji opakujeme nějaké chování, tím více spojení se pro tento typ chování v mozku vytváří a tím je těžší toto chování změnit.

Jak změnit svoje myšlení a tím začít dělat nové volby, které vedou k novým výsledkům

Podle Dr. Joe Dispenzy je klíčem stále dokola vizualizovat nový výsledek, kterého chceme dosáhnout. Vizualizovat film, ve kterém vidíte sami sebe, jak žijete život, který chcete žít. Tím se v mozku vytváří nová spojení, které vám pomohou dělat nové volby. Klíčem k úspěchu je dělat to pravidelně a cítit při tom „povznesené emoce”. Co to jsou povznesené emoce? To jsou emoce jako vděčnost, láska, hravost či radost. Čím silněji tyto emoce při vizualizaci ucítíte, tím více spojení se ve vašem mozku vytvoří. Čím více spojení se vytvoří, tím jednodušeji se vám budou dělat nové volby, které povedou k novým výsledkům. Jak se dostat do povznesených emocí? Nejrychlejší cesta je vděčnost. Při vizualizaci děkujte za to, co chcete, aby se stalo, tak jako by se to už stalo. „Děkuji, že jsem spokojený.”, „Děkuji, za moji novou práci.”, „Děkuji za nové zákazníky.” Naopak zabijákem úspěchu vytvoření nových spojení neboli synapsí jsou nízké emoce jako je stres, strach, úzkost či závist. 

Závěrem

Kniha obsahuje hodně zajímavých myšlenek a je to pastva pro otevřenou mysl. Najdete v ní i praktické návody na vedené meditace a vizualizace. 

Vzhledem k mé koučovací praxi, ve které lidem pomáhám realizovat jejich vize, bych v knize rád viděl jasný návod, jak naložit s nízkými emocemi, které lidem brání v realizaci jejich snů. Autor pouze říká: „Vizualizovat nový stav bytí v povznášejících emocích”. Z mé koučovací praxe vím, že rychlejší je nejprve odstranit strach z „nového” a poté vizualizovat výsledek, který chci dosáhnout. Při koučování na to jsou metody, které si se strachem či dalšími nízkými emocemi umí poradit. 

Díky tomu, že Dr. Joe Dispenza je vystudovaným chiropraktikem a má hluboké znalosti z neurovědy i fyziky, tak je kniha zatížena hlubokou teorií, která může být obtížná na vstřebání. Pokud se rozhodnete tuto knihu pořídit, tak je potřeba mít hodně otevřenou mysl, protože kromě toho, co jsem zmínil v tomto shrnutí, se v knize dočtete i o teorii kvantových polí a dalších fenoménů, které jsou na hraně toho, co dnes věda ví a uznává za platné.