Výpisek z knihy Objevte své PROČ

V návaznosti na předchozí shrnutí knihy Začnete s PROČ dnes přináším shrnutí knihy Objevte své PROČ. Na rozdíl od předchozí publikace, tato kniha je více praktickým manuálem než inspirativní teorií. Popisuje, jakým způsobem objevit své PROČ či jak objevit PROČ celé organizace nebo týmu. Může to být dobrá inspirace pro vás samotné, pro váš tým nebo pro vaše HR oddělení :-).


V tomto shrnutí se zaměřím hlavně na to, jak objevit své PROČ. Pokud vás nezajímá proces objevení svého nebo firemního PROČ a chcete ho rovnou objevit v rámci workshopu, který pořádám, stačí mě kontaktovat. Pokud byste vaše proč chtěli objevit v individuálním sezení, tak je to taky možné.

Proč objevit své PROČ?

Všechny organizace, týmy a lidi ví CO dělají – co je jejich produkt, služba či práce. Většina dokáže artikulovat, JAK to dělá. Téměř nikdo však nedokáže artikulovat, PROČ dělá to, co dělá. Jaké to má výhody znát své PROČ?

 • Vaše PROČ je filtr, skrz který si vybíráte lidi, se kterými budete spolupracovat.
 • Vaše PROČ je magnet, který přitahuje ty správné lidi a příležitosti.
 • Vaše PROČ umí působit na emoce ostatních lidí a inspirovat je (na rozdíl od racionálního CO).

Je to dost důvodů proč se tím zabývat? 

Já věřím, že ano. 

Pojďme se tedy podívat na to, JAK objevit vaše PROČ.

Za vším stojí příběhy

Příběhy jsou nejenom skvělý způsob, jak někoho něco naučit, jak efektivně předat informace, jak někoho inspirovat, ale je to i způsob, jak se dostat ke svému vlastnímu PROČ. Nemluvím teď o příbězích, které nám vyprávěly naše babičky, ale o vašich osobních příbězích, které ovlivnily běh vašeho života. 

Každý z nás zažil události, které nás hluboce ovlivnily. Momenty, ve kterých jsme zažili a prožili něco, co nenávratně změnilo to, kým jsme. Právě na tyto momenty si pro objevení svého PROČ potřebujeme vzpomenout. 

Krok 1: Najděte příběhy

Podívejte se do vaší historie a najděte události, které vás ovlivnily. Jsou to události, ve kterých jste cítili silné emoce – pozitivní či negativní. Tyto události zaneste chronologicky na čtvrtku papíru. Uprostřed nakreslete linku. Nad linku zaneste pozitivní události (čím pozitivnější tím dále od linky). Pod linku zaneste negativní události. Mohlo by to vypadat nějak takto.

Nemusíte mluvit o všech událostech. Vyberte alespoň pět, které vás ovlivnily nejvíce a o nich mluvte s vaším parťákem (viz krok 2). Když o nich budete mluvit, tak buďte VELMI SPECIFIČTÍ. 

Příklad obecného popisu (špatně): “Když jsem byl malý, tak jsem rád jezdil k prarodičům na prázdniny. Pamatuji si, že jsme s dědou sekali trávu a potom s ní krmili zvířata. To mě moc bavilo.”

V čem je zde problém? Z tohoto popisu nezískáte žádné emoce. Potřebujeme popis události, který je tak specifický, že v nás vyvolá silné emoce. 

Příklad specifického popisu (dobře): “Pamatuji si jeden parný letní den, kdy jsme s dědou a babičkou sekali trávu. Děda měl malý traktor, se kterým jezdil po poli a dokonce nám ho občas dovolil řídit. Bylo to poprvé, co mně někdo dovolil řídit nějaký stroj. Vážil jsem si dědovy důvěry a nechtěl jsem ho zklamat, ale zároveň jsem si užíval tu moc a sílu, kterou jsem měl v tu chvíli v rukách. Potom, co jsme posekali, tak jsme jeli na vedlejší pole, kde už byla suchá tráva. Shrabali jsme ji a naložili na vozík, který měl děda zapřažený za auto. Když byl vozík plný, tak jsme trávu převázali řetězy, aby nespadla. Ten den nám děda dokonce dovolil vylézt nahoru na vozík a vést se nahoře až domů. Babička se sice bála a rozmlouvala mu to, ale on si nedal říct a my jsme tam mohli jet. Byla to neskutečná svoboda, kterou jsme spolu s bratrem nahoře cítili.“

Jak vidíte, tak v této verzi příběhu je daleko více detailů, které dovolují pochopit, proč je ten příběh pro vás důležitý.

Krok 2: Najděte parťáka

Hledáte někoho, kdo bude mít radost, z toho, že vám může pomoci objevit vaše PROČ. Ideálně někoho, kdo vás nezná až příliš moc dobře, aby do příběhů nevnášel svůj pohled na věc a byl spíše jen objektivním pozorovatelem. Ideálně když si tu službu oplatíte a pomůžete si najít PROČ navzájem. 

Krok 3: Jak být skvělým parťákem

Vaší hlavní úlohou je provést vašeho parťáka procesem, ve kterém najde své PROČ. Při provádění se držte těchto zásad:

 • Pokud znáte a společně jste zažili události, o kterých váš parťák mluví, tak nechte ho či ji, aby tu událost vylíčil(a) ze svého pohledu. Nic do toho příběhu nevnášejte, třebaže jste to ze svého pohledu mohli vnímat jinak.
 • Aktivně naslouchejte příběhům
  • Mlčte, když váš parťák mluví.
  • Ptejte se na otevřené otázky (otevřené = nedá se na ně odpovědět ano/ne).
  • Dávejte vašemu partnerovi najevo, že ho slyšíte vaším očním kontaktem a otevřenou řečí těla.
 • Doptávejte se
  • Jak ses v tu chvíli cítil?
  • Co způsobilo, že ses tak cítil?
  • Určitě ses už tak někdy předtím cítil. Co způsobilo, že tentokrát v této události to pro tebe bylo tak významné?
  • Jak tato zkušenost ovlivnila to, kým dnes si?
  • Jaké poučení sis z této události vzal do života?
  • Čím je tato událost pro tebe tak významná?
  • Když mluví v svém příběhu o jiném člověku, tak se ho zeptejte, jak ho ten člověk ovlivnil.
  • Tom, že se někam dostáváte poznáte tak, že mluví méně o faktech a více o tom, jak se cítili.
 • Z obecného se doptejte na specifické
  • Která z těch událostí tě nejvíce ovlivnila?
  • U které události si prožil nejvíce emocí?
  • Mohl by si mně popsat přesně ten moment, který tě ovlivnil nejvíce? Popiš mně přesně co se stalo, a jak si se v tu chvíli cítil. Čím více detailů přidáš, tím lépe.
 • Vyhněte se otázkám, které začínají na PROČ. Je to možná trochu ironické se při procesu na objevení svého PROČ neptat na otázky, které začínají na PROČ, ale otázka uvozená slovem PROČ často způsobuje spíše zablokování. Místo ní se ptejte na otázky, které začínají na CO. Co způsobilo, že si se takto cítil? Co je na tomto příběhu tak silné, že sis vybral právě jej? Atd… 
 • Dělejte si poznámky
  • Rozdělte stránku vertikálně na dvě části.
  • Na levé straně pište fakta.
  • Na pravé straně pište význam těchto faktů a emoce, které k nim patří.
  • Příklad:
   • levá strana: Děda mu dovolil poprvé řídit traktor.
   • pravá strana: Cítil důvěru, moc a sílu. Nechtěl dědu zklamat.
 • Identifikujte TÉMATA
  • Napříč příběhy se objeví opakující se témata. 
  • Opakující se témata jsou slova, která váš parťák často používá nebo i opakující se významy. 
  • Opakující se významy i opakující se slova zakroužkujte, budete s nimi později pracovat.

Z témat sestavte vaše PROČ

Podívejte se dohromady na zakroužkovaná témata a sepište je na jeden papír, abyste se na ně mohli podívat pohromadě. Zakoukejte se na ně a všimněte si, která témata z papíru vystupují nejvíce. Obvykle je tam jedno nebo dvě témata, která jsou nejvýznamnější. Pokud nevíte, tak dejte na to, kam vás nejvíce tahají oči nebo u kterých témat cítíte nejvíce. 

Jedno z těchto témat je vašim unikátním způsobem, jak přispíváte světu.

Druhé z těchto témat je dopad na svět (či ostatní lidi), který tento příspěvek má.

Vaše proč sestavte spojením těchto témat do tvaru:

CHCI __________ (unikátní příspěvek), ABY ________ (dopad).

Příklady:

 • Chci být pro ostatní oporou, aby mohli být nejlepší verzí sebe sama.
 • Chci pomáhat lidem růst, aby byli úspěšní a naplnění.
 • Chci inspirovat ostatní k dělání věcí, které zase inspirují je, abychom tak společně změnili svět.

Pamatujte, že vaše proč, které takto sestavíte je pouze jen návrh. Nechte si nějaký čas na to, aby se to usadilo a vy ho mohli dopilovat.

Kolik času na tento proces budete potřebovat? Počítejte nejméně hodinu až hodinu a půl na jednoho člověka. Budete potřebovat i nějaké klidné prostory, kde vás nikdo nebude rušit.