Výpisek z knihy Leadership s klidnou myslí (praktická část)

Co je vaše přirozená tendence, když za vámi přijde člen vašeho týmu pro pomoc? Snažíte se analyzovat problém? Dáváte hned rady? Máte potřebu převzít kontrolu a vyřešit problém za toho druhého? 

Kniha Leadership s klidnou myslí přináší zcela jiný přístup: místo dávání rad, učte vaše lidi lépe přemýšlet. Jinak řečeno: koučujte je. David Rock, autor této knihy, popsal jeho koučovací přístup k vedení lidí v šesti krocích. To nejdůležitější z těchto kroků si můžete přečíst níže. 

Tímto shrnutím navazuji na teoretickou část shrnutí, kterou jsem poslal v minulém emailu. Pokud jste ho nečetli, doporučuji se k němu vrátit. 

Proč nedávat rady?

 • Pokud budete stále radit, tak se váš tým nenaučí lépe přemýšlet a vy budete místo strategie neustále řešit operativu.
 • I když je rada vyžádaná, tak se nemusí uchytit, protože radíme na základě našeho způsobu přemýšlení. 
 • Lidé jsou daleko více motivovaní jednat na základě své vlastní myšlenky.
 • Když dáváte rady, přebíráte část zodpovědnosti za výsledek. 

Jak to tedy dělat jinak?

Zaměřte se na řešení

V minulém shrnutí jste se dozvěděli, že při rozvoji jedince analýza problémů přináší více problémů. Naopak zaměření se na řešení přináší efektivní cestu vpřed. V následující tabulce naleznete příklady toho, co je tím myšleno.

Zaměření na problémZaměření na řešení
Proč si nenaplnil tvé cíle?Co potřebuješ udělat, abys příště tvé cíle naplnil?
Proč se to stalo?Čeho by si chtěl dosáhnout?
Kde je ten moment, kdy to začalo jít z kopce?Co potřebuješ k tomu, abys to posunul kupředu?
Proč si myslíš, že nejsi dobrý?Jak v této oblasti můžeš posílit tvoje schopnosti?
Co je špatně s tvým týmem?Co tvůj tým potřebuje k tomu, aby uspěl?
Proč si to udělal?Co potřebuješ příště udělat jinak?
Proč to nefunguje?Co potřebujeme udělat k tomu, aby to fungovalo?

Můžete si všimnout toho, že slovo PROČ se často objevuje v otázkách zaměřených na problém, zatímco v otázkách zaměřených na řešení se neobjevuje vůbec. První krok ke změně vašeho přístupu je být si vědomý toho, jak moc používáte slovo PROČ.

Zdůrazněte to pozitivní

Lidé během jednoho roku běžně získají minuty pozitivní zpětné vazby versus stovky hodin té negativní.

Naše neurony mají limitovanou kapacitu elektrických signálů, které dokáží pojmout. Pokud jsou naše neurony zahlceny signály strachu a úzkosti z negativní zpětné vazby, tak se jejich kapacita sníží a s tím i náš výkon.

Jestli chceme transformovat výkon lidí, tak se potřebujeme naučit vidět to, co ostatní dělají dobře. 

Jak na to? 

Zařaďte do vašeho repertoáru nové otázky:

 • Co jsi udělal skvěle a co ses o sobě naučil?
 • Co na tomto projektu bylo pro tebe důležité a co sis z toho vzal?
 • Co šlo skvěle a co z toho by si chtěl dělat více?
 • Co šlo skvěle a jaký si myslíš, že to mělo dopad na ostatní?

Tato technika se nazývá FeedForward. V této technice nediskutujeme, co se nepovedlo, ale co změníme do příště. 

Pomáhejte lidem lépe přemýšlet

Pokud chcete, aby vaši lidé byli samostatnější a výkonnější, potřebujete je naučit lépe přemýšlet.

Zde jsou příklady otázek, které pomáhají koučovanému si uvědomit kvalitu jeho přemýšlení a následně ji zlepšit:

 • Jak dlouho nad tím už přemýšlíš?
 • Jak často nad tím přemýšlíš?
 • Jaký to má na tebe dopad, že nad tím přemýšlíš?
 • Jak je to pro tebe důležité?
 • Jakou to má prioritu?
 • Jak si odhodlaný to řešit?
 • Jak si motivovaný to vyřešit?
 • Jaké vidíš díry v tvém přemýšlení?
 • Jak reaguješ, když máš takové myšlenky?
 • Jak vnímáš to, kolik si do toho dal zatím úsilí?
 • Jak lépe nad tím potřebuješ přemýšlet?
 • Jak nad tím potřebuješ přemýšlet, abys dosáhl toho, co chceš?
 • Co sis zatím všiml o tvém přemýšlení?
 • Co sis zatím uvědomil? 

Tím, že si koučovaný odpovídá na tyto otázky, začíná si více uvědomovat jeho přemýšlení. To vede k reflexi a zlepšení kvality přemýšlení.

Rozhovor vhodně situujte a získejte svolení

Rozhovor, ve kterém pomáháte druhému lépe přemýšlet, může být i velmi citlivý. Z toho důvodu je nutné tento hovor vhodně situovat a získat pro něj svolení. Jak to může vypadat?

Chtěl bych ti nabídnout vyzkoušet jiný druh konverzace, než máme běžně. Místo toho, abych ti dával rady, se přesunu do role kouče, který ti pomůže najít tvoje vlastní řešení. Při tomto procesu se budeme bavit o tom, jak o dané záležitosti přemýšlíš, čeho chceš dosáhnout a jaká k tomu vede cesta. Jak se ti to líbí?

Když ucítíte, že jste narazili na něco více osobního, tak získejte svolení, abyste mohli dále pokračovat:

 • Mám pocit, že je potřeba jít ještě více do hloubky, bylo by v pořádku, kdybych se zeptal na více specifické otázky?
 • Mám dojem, že jsme se dotkli něčeho více osobního. Je to pro tebe ok?

Bez svolení je velká pravděpodobnost, že se vám koučovaný neotevře, tak jak je pro úspěch koučovacího rozhovoru potřeba. 

Naopak svolením otevře koučovaný cestu jít více do hloubky svého přemýšlení.

Veďte koučovaného do akce

Samotné uvědomění je jen začátek změny. Aby se změna skutečně projevila, musí jít koučovaný do akce:

 • Jakým způsobem můžeš tvoje uvědomění uvést do praxe?
 • Co toto uvědomění znamená v praxi?
 • Co teď budeš dělat jinak?
 • Jaký nový zvyk si potřebuješ vytvořit?
 • Co na základě toho, co sis teď uvědomil, uděláš? 
 • Jakého výsledku budeš chtít dosáhnout?
 • Kolik? Do kdy? 

Závěrem

Pro mě toto byla jedna z nejvíce užitečných knih o osobním rozvoji, koučování a vedení lidí. Kniha je skvěle napsaná, výborně strukturovaná a má vhodný poměr teorie a praxe. Knihu doporučuji všem manažerům, kteří chtějí obohatit jejich manažerský styl o základy koučovacího přístupu. Když budete aplikovat tento přístup, tak buďte trpěliví. Ze své praxe vím, že naučit se pomáhat ostatním lépe přemýšlet, je běh na dlouhou trať a nelze čekat, že se to naučíte přečtením jedné knihy. Na druhou stranu i kdybyste z této knihy aplikovat jen 10% teorie, tak se výrazně odlišíte od ostatních vedoucích. Pracovat pro vás bude více uspokojující a vy získáte výkonnější tým.