Vyhoření není žádná sranda

Pracovní vyhoření není žádná sranda 🔥❌
Je to jako by ve vás už nic nezbylo.
Nemáte sílu vstát z postele a nic nedává smysl.
Nemusí to však dojít tak daleko 🙏👇👇👇

Proč vlastně manažeři, podnikatelé, ale i zaměstnanci vyhoří?
❌ mají náročnou práci beze smyslu a mají strach opustit jistotu
❌ mají potřebu někomu něco dokázat
❌ zapomínají na sebe
❌ bojí se delegovat
❌ nemají kvalitní procesy
❌ je to jejich vlastní podnikání a neví jak jinak
❌ jejich nadřízený je nepodporuje
❌ nemají dostatečné podmínky k tomu, aby mohli uspět


🧐 Studie ukazují, že trochu stresu nevadí, ale příliš mnoho stresu může vést k vyhoření. Psychologové Herbert Freudenberger a Gail North popsali proces vyhoření ve 12cti stupních:

 1. Přílišná ambice (často vycházející z potřeby to ostatním “dokázat”)
 2. Tlak na sebe pracovat tvrději
 3. Přehlížení osobních potřeb
 4. Růst počtu konfliktů
 5. Změna hodnotového žebříčku (s větším fokusem na práci)
 6. Přehlížení vlastních problémů a obviňování ostatních
 7. Minimalizace kontaktu s přáteli a rodinou
 8. Ostatním je zřejmé, že je něco špatně
 9. Ztráta kontaktu sám se sebou
 10. Vnitřní prázdnota
 11. Deprese
 12. Mentální či fyzický kolaps


Co je nejlepší prevence vyhoření?
✅ dělat práci či podnikání, které mi dává smysl
✅ věnovat dostatek času sobě, udělat si radost
✅ trávit čas s rodinou, bez pracovních vyrušení a v přítomnosti
✅ věnovat se koníčkům
✅ sportovat
✅ zdravě se stravovat a dostatečně spát
✅ mít svého kouče


Pokud jste na cestě k vyhoření, tak vás na základě předchozích řádků možná napadají nějaké podněty ke změně. Vyzkoušejte je. Často se však stává, že v opravdové změně brání strach, staré vzorce chování či nejasnost v tom, co já vlastně chci dělat, čím se chci živit a co je moje poslání. Toto jsou bariéry, které je těžké překonat o samotě.

Se zkušeným parťákem po boku máte daleko větší šanci k opravdové změně.

👉👉Požádejte o infomativní schůzku zde: https://goo.gl/forms/VQXfE358hr0np6OP2 👈👈

PS: Víte o někom, kdo si tento článek potřebuje přečíst? Označte ho v komentáři nebo mu jej pošlete 👉