Rozdíl mezi posláním a cílem

Nedávno za mnou přišel kamarád a sdílel mně jeho zkušenost s tím, jak dosáhl cíle, za kterým šel přes 10 let.

Myslel si, že po dosáhnutí jeho cíle bude naplněný, ale ve skutečnosti se cítil demotivovaný.

Cíl byl splněn, ale co dál? To bohužel nevěděl. 

Chybělo mu totiž poslání.

Poslání na rozdíl od cíle je časově neohraničené, neměřitelné a nekonečné. Nikdy ho nelze zcela NAPLNIT, ale lze ho NAPLŇOVAT. 

Když máte poslání, tak jste naplnění z toho, že ho žijete.

Cíle jsou jen ukazatele po cestě, které vám pomáhají vaše činnosti měřit a vyhodnocovat.

====

Moje příspěvky na blogu nejsou ukázka koučování. Jsou to jen mé zkušenosti a pohledy na svět.