Získat 5 hodin času denně pomocí koučování? I to je možné.

“Pracuji téměř do 10h večer a chtěl bych z firmy odcházet v 5.”

Získat 5 hodin času denně pomocí koučování?

I to je možné.

Nelze však čekat zázraky po první hodině.

Chce to alespoň půlroční spolupráci.

“Co tě k tomu přiblíží nejvíce?”

“Potřebuji vidět organizační strukturu a udělat si v tom pořádek. Je v tom chaos. Stále hasím problémy. Už ani nevíme, kdo je za co zodpovědný.”

Během hodiny klient poskládal organizační strukturu a začal popisovat:

 • jaké zodpovědnosti a kompetence musí jednotlivý vedoucí mít
 • jejich vzájemné vztahy a z toho plynoucí problémy a jak to řešit
 • pracovníky, kteří se nehodí do firemní kultury
 • přetížené části systému a jak to řešit

Klient si vyfotil strukturu, popsal akce a odešel. Jenže to nebylo všechno.

Za hodinu mně přišla SMS: “Zdravím, mám první AHA. Vedoucí poboček by měli mít právo vybrat si lidi do týmu. Minimálně proto, že po nich chceme výsledky práce … díky”

A nemohl si mu to říct zrovna?

Jenže tohle není moje práce.

Moje práce není řešit, co by klient měl a neměl. Natož mu to říkat.

Moje práce je, ho provést procesem, ve kterém si uvědomí, co si potřebuje uvědomit a to bez toho, abych já věděl, co si má uvědomit.

Je to trochu magie.

Velmi užitečná magie.

PS: Jakou hodnotu má pro vás 5 hodin denně?

(Přiložený obrázek je ilustrativní a zveřejňuji se souhlasem klienta.)

Jaký je pro vás ten nejdůležitější vztah?

Pro mě je to vztah sám se sebou.

Není to sobecké?

Naopak.

Milující vztah sám se sebou je to nejlepší, co pro vaše okolí můžete udělat.

Vybavte si člověka, který se nemá rád. Určite takového znáte…

Jaký tento člověk má vliv na jeho/její okolí?

A teď si vybavte člověka, který se má rád – tím zdravým způsobem.

Jaký vliv na okolí má tento člověk?

Je to velký rozdíl, že?

Milující vztah sám se sebou je silný ZDROJ energie a jistoty.

Energie pro překonávání překážek.

Jistota pro kroky do neznáma.

Jaké jsou ty vaše zdroje, které vám dodávají energii?

Co je a co není koučování

Možná jste ode mě četli příspěvek na sociálních sítích, viděli moje video nebo četli email ode mě.

Možná jste si řekli „Aha, tak toto je to koučování.“

Myšlenky, které publikuji se často opírají o mojí koučovací praxi, teorii koučování, věděcké publikace či knihy, nicméně moje myšlenky se nedají považovat za koučování.

Koučování je proces, ve kterém kouč provází klienta k jeho cílům a vizím na základě klientových preferencí a znalostí bez toho, aby kouč do procesu vkládal svoje myšlenky, preference, rady, postoje či návody.

Co lze při koučování čekat?

 • Vyjasníte či objevíte vaši VIZI, která vás bude přitahovat a stane se jedním z vašich zdrojů energie.
 • Identifikujete limitující PŘESVĚDČENÍ a vyměníte je za užitečná přesvědčení, která vám pomohou dosáhout vašich cílů.
 • Vyasjníte si kým jste a co je vaše POSLÁNÍ.
 • Identifikujete sabotující vzorce chování a změníte je na PODPORUJÍCÍ VZORCE chování.
 • Vytvoříte užitečné NÁVYKY
 • Dosáhnete lepších VÝSLEDKŮ.
 • PŘEKONÁTE strach a další bariéry, které vám brání ve změně.
 • Vytvoříte si nové STRATEGIE, PLÁNY a konkrétní AKCE, které vedou ke kýženému cíli.

Vyplatí se to?

Podle průzkumu(1) Mezinárodní federace koučů z roku 2009, získali klienti koučování následující benefity:

 • 80% z klientů získalo větší sebevědomí
 • 73% se zlepšily vztahy
 • 72% se zlepšily komunikační dovednosti
 • 70% se zlepšil výkon

Typická návratnost koučování podle této studie je 344%. 19% z firem dokonce indikovalo návratnost větší než 5000%.

Kromě výše zmíněné studie vás k činu mohou inspirovat i reference, které jsem dostal od mých klientů.

Požádejte o informativní schůzku zde.

Občas je dobré trochu vykouknout ze své bubliny..

Kupuji si Nový prostor.

Vždy od stejného pána.

Bohužel vždycky remcá.

Stěžuje si na město, stěžuje si na počasí a stěžuje si na zdraví.

Mám já to zapotřebí?

Dávat peníze někomu za to, abych si poslechl, jak remcá?

Tak jsem přestal kupovat …

… jenže tohle není konec příběhu …

… já jsem zase začal.

Uvědomil jsem si, že to není jeho problém, že remcá.

Je to můj problém, že mám přehnané očekávání.

Díval jsem se na to mojí optikou “Věci jdou měnit. Nelíbí se ti něco? Změň sebe nebo svoji situaci, ale neremcej.“

Jenže to není optika, kterou má on.

Nejspíš vyrůstal v podmínkách, kde se naučil remcat. A nejspíš nevěří, že změna je možná. Možná je pro něj změna daleko těžší, než já si dokážu představit.

I přesto tam však stojí.

Stojí tam v parném horku.

Stojí tam v zimě.

To mě inspiruje.

A tak kupuji dál.

On stále remcá.

Mně už to však nevadí.

Změnil jsem sebe.

Vyhoření není žádná sranda

Pracovní vyhoření není žádná sranda 🔥❌
Je to jako by ve vás už nic nezbylo.
Nemáte sílu vstát z postele a nic nedává smysl.
Nemusí to však dojít tak daleko 🙏👇👇👇

Proč vlastně manažeři, podnikatelé, ale i zaměstnanci vyhoří?
❌ mají náročnou práci beze smyslu a mají strach opustit jistotu
❌ mají potřebu někomu něco dokázat
❌ zapomínají na sebe
❌ bojí se delegovat
❌ nemají kvalitní procesy
❌ je to jejich vlastní podnikání a neví jak jinak
❌ jejich nadřízený je nepodporuje
❌ nemají dostatečné podmínky k tomu, aby mohli uspět


🧐 Studie ukazují, že trochu stresu nevadí, ale příliš mnoho stresu může vést k vyhoření. Psychologové Herbert Freudenberger a Gail North popsali proces vyhoření ve 12cti stupních:

 1. Přílišná ambice (často vycházející z potřeby to ostatním “dokázat”)
 2. Tlak na sebe pracovat tvrději
 3. Přehlížení osobních potřeb
 4. Růst počtu konfliktů
 5. Změna hodnotového žebříčku (s větším fokusem na práci)
 6. Přehlížení vlastních problémů a obviňování ostatních
 7. Minimalizace kontaktu s přáteli a rodinou
 8. Ostatním je zřejmé, že je něco špatně
 9. Ztráta kontaktu sám se sebou
 10. Vnitřní prázdnota
 11. Deprese
 12. Mentální či fyzický kolaps


Co je nejlepší prevence vyhoření?
✅ dělat práci či podnikání, které mi dává smysl
✅ věnovat dostatek času sobě, udělat si radost
✅ trávit čas s rodinou, bez pracovních vyrušení a v přítomnosti
✅ věnovat se koníčkům
✅ sportovat
✅ zdravě se stravovat a dostatečně spát
✅ mít svého kouče


Pokud jste na cestě k vyhoření, tak vás na základě předchozích řádků možná napadají nějaké podněty ke změně. Vyzkoušejte je. Často se však stává, že v opravdové změně brání strach, staré vzorce chování či nejasnost v tom, co já vlastně chci dělat, čím se chci živit a co je moje poslání. Toto jsou bariéry, které je těžké překonat o samotě.

Se zkušeným parťákem po boku máte daleko větší šanci k opravdové změně.

👉👉Požádejte o infomativní schůzku zde: https://goo.gl/forms/VQXfE358hr0np6OP2 👈👈

PS: Víte o někom, kdo si tento článek potřebuje přečíst? Označte ho v komentáři nebo mu jej pošlete 👉

Otázky pro objevení poslání

Nedávno přišel klient s tím, že chce objevit jeho poslání.

Povedlo se!

Říkal jsem si, že vám sepíšu několik otázek, pomocí kterých můžete objevit to vaše.

Prvně je však dobré říct, že vaše poslání může být i velmi prosté.

Nemusíte jezdit do afriky zachraňovat slony, abyste si mohli říct, že už máte poslání.

Pro někoho je posláním měnit svět a pro někoho měnit jejich vesnici, či domácnost a zahrádku.

Zkuste si pokládat tyto otázky:

Při jaké činnost cítím flow? Díky čemu tam cítím flow?

Které osobnosti mě inspirují a proč?

Když bych zde mohl na světě něco zanechat, co by to bylo?

Při jaké činnosti přestávám myslet na čas?

Kdy se cítím jako hrdina? Za jakých situací, bych se cítil jako hrdina?

Kdy se cítím skutečně naživu?

Které filmové a knižní postavy mě inspirují a proč?

Kdyby o mně napsali knihu, jaký by byl titulek a co by v ní bylo?

Co bych chtěl na světě či v mém okolí změnit?

Co mě baví dávat ostatním?

Rozhovor o Montessori přístupu ke vzdělávání dětí

Vždy mě zajímaly přístupy, které se nachází mimo běžný systém. Když jsem tedy potkal Radku Čáslavovou ze školy a školky Sluníčko Montessori, tak jsem zajásal. Montessori školy a školky jsou totiž krásným příkladem jiného (a podle mě daleko užitečnějšího) nahlížení na způsob výuky dětí. Montessori přístup staví na vnitřní motivaci dítěte a zároveň ho vede k větší zodpovědnosti. Kdybyste mohli vaším dětem dopřát lepší školu, udělali byste to? Posuďte sami.

Dvě možnosti přístupu k životu

Věřím v to, že každý z nás přišel na tento svět, aby se zde něco konkrétního naučil. Získal potřebnou lekci a posunul svoje uvědomění na vyšší úroveň.

Život je škola. Velmi neobyčejná škola. Nepamatujeme si, že bychom se do ní zapsali. Získáváme lekce, o které jsme si nepožádali. Nevíme, co se po nás chce. Co to tady vlastně studujeme? Jaké je naše zaměření? Nikde to není zapsané, ale zároveň bez těchto informací jsme ztraceni.

Věřím, že máme dvě možnosti. Buď tyto otázky ignorovat a žít v jakési šedi.

Nebo …

Se zastavíme. Začneme si klást otázky, které jsme si nikdy nekladli a postupně na ně budeme nalézat odpovědi.

Zjistíme, odkud jsme vlastně přišli, abychom pochopili, kdo jsme.

Objevíme, co se po nás chce, abychom nastoupili na cestu, kde život plyne jako řeka.

Pochopíme, že to, co se nám v životě děje, není vždy naše vina, ale že je to vždy naše zodpovědnost se z toho poučit a podle toho jednat.

Naučíme se, dělat to, čemu věříme, abychom na konci života mohli říct: „Šel jsem mojí cestou a stálo to za to!”

Jakou cestu si volíte vy?

Pozvánka na workshop CELOROČNÍ RADOST

Zvu vás na workshop Zapomeňte na novoroční předsevzetí. Zaměřte se na celoroční radost!, který se bude konat 16.1.2019 při setkání podnikatelského klubu BforB v MyKitchen na Husově 13 v Brně od 7:30 ráno.

Anotace k workshopu

Většina předsevzetí nemá dlouhé setrvání. Začít důležitou změnu můžete druhý týden v únoru, v sobotu nebo nejlépe dnes. Nový rok na to nepotřebujete a můžete ho využít lépe. Jak? Naplánujte si celoroční radost!

Co vám workshop přinese?

 • Uděláte jasno v tom, co vám dělá v životě radost a co vám radost bere.
 • Naplánujete si více radosti do roku 2019.
 • Uděláte si seznam toho, co vám radost bere a popíšete změny, které vám pomohou se těmto škůdcům radosti vyhnout.
 • Seznámíte se s dalšími podnikateli a získáte doporučení na potenciální klienty.
 • Snídani ve formě švédského stolu.

Cena workshopu i se snídaní je 300 Kč. Workshop trvá 30 minut. Součástí je networkingové setkání s podnikateli, které končí v 9:30.

Jak přistupuji k novoročním předsevzetím a celoročním cílům

Asi se vám to už stalo: ke konci roku jste si dali několik novoročních předsevzetí a cílů, ale po pár týdnech jako by po nich slehla zem. Už jsem si to taky několikrát vyzkoušel. Postupně jsem však začal můj přístup měnit a pro každé novoroční předsevzetí si položím následující otázky:

 1. Dělám to pro sebe nebo pro ostatní? Budu z toho mít radost? Kdo z vás už dlouho pracoval na něčem, z čeho nakonec neměl radost ví o čem mluvím. Jak se tomu vyhnout popíšu v další části článku.
 2. Jak z toho udělám zvyk? Jeden z problémů novoročních předsevzetí je ten, že na nic nenavazují. Chodit 3x týdně cvičit je pro mě příliš velký skok. Potřebuji tedy nejprve začít chodit jednou týdně a s tím, jak si zvykám postupně zvyšovat frekvenci a zátěž.
 3. Co budu muset obětovat? Co dalšího v životě budu potřebovat změnit? Vždycky je potřeba něco obětovat. Čas, finance nebo energii. Mohu si dát předsevzetí, že budu vstávat v sedm ráno, ale k čemu to bude, pokud budu chodit spát po půlnoci?
 4. Čí pomoc budu potřebovat? Pokud chci zhubnout / přibrat 10 kg a nemám s tím žádné zkušenosti, tak budu potřebovat pomoc od profíka, který se tím zabývá. To, že to zvládnu sám je málo pravděpodobné.
 5. Jak zajistím, že budu pokračovat v i těžkém období? Spoustu novoročních předsevzetí vypadá úžasně na papíře, ale při prvním problému je konec. Je lepší předem vědět, co mně pomůže pokračovat.
 6. Jak se budu potřebovat změnit? Pokud ze stresu zapomínám jíst nebo zajímám smutek, tak asi těžko přiberu / zhubnu. Budu potřebovat odstranit příčiny – stres a smutek nebo alespoň mojí reakci na stres a smutek.
 7. Jaké cíle / milníky budou reprezentovat to, že se posouvám? Schválně cíle dávám až jako poslední bod. Jsou to jen ukazatele toho, že jdu správnou cestou. Důležitější je však, že vím, proč tou cestou jdu a že po ní jdu.

Už teď asi tušíte, že s takovou sadou otázek a práce, která kolem toho je najednou nezměníte mnoho. Taková je však realita. Změny je potřeba dělat postupně, mít plán, být připravený na krizové situace a nechat si pomoci tam, kde moje dovednosti nebo vůle nestačí.

Praktický příklad toho, jak to implementovat

Líbí se mně přístup Tima Ferrisse, který nejprve udělá zhodnocení předchozího roku. Trochu jsem si ho modifikoval na následující:

 • vezmu si kalendář, tužku a papír. Udělám tři sloupce: Negativní, Nuda a Pozitivní.
 • Projdu si všechny týdny z minulého roku a všechny zásadní události a lidi roztřídím do těchto kategorií. Pozitivní znamená, že jsem si to fakt užil (čundr s kamarády) nebo že ten výsledek z té činnosti pro mě byl smysluplný (pravidelné cvičení). Negativní znamená, že jsem si to neužil a ani výsledek ty činnosti mně nedává smysl. Nuda je cokoliv co je někde mezi tím.
 • Doporučuji být velmi náročný a pokud nějaká činnost není „WOW“, tak jí dát spíše do sloupce Nuda.
 • Teď si položím otázky: Co chci opakovat? Co přestanu dělat? Co už nikdy nedělat? S kým se už nebudu stýkat? S kým se naopak chci stýkat? Možná mezi činnostmi z minulého roku najdu něco, co chci dělat častěji, protože vím, že mně to udělalo radost. Možná naopak najdu činnost, který je lehce pozitivní, ale není WOW a bere spoustu času. Tomu se říká nuda. Právě tuto činnost můžu nahradit něčím, co bude WOW.
 • Tento seznam vyvěsím někam, kde na něj nekolik týdnů uvidím, abych si to stále připomínal a vrylo se mně to do paměti.
 • Pokud to jde tak tyto činnosti rovnou naplánuji do kalendáře na další rok.

Tímto krokem jsem získal nějaké data o tom, co se mně skutečně líbí a co ne. Je tedy jasné, že mně to opravdu udělá radost (1). Taky jsem vytvořil prostor na to, abych mohl zavést nové zvyky, protože jsem některé věci eliminoval (3). Pokud chci častěji cvičit a je to pro mě náročné, tak vím, že začnu pomalu. To znamená, že první dva týdny nejprve jednou týdně, potom další dva týdny dvakrát týdně a další dva týdny už mohu třikrát týdně. Trik spočívá v tom, aby to na začátku bylo tak jednoduché, že se budu těšit na další cvičení. Jak dál z toho mohu udělat zvyk? Mně pomáhá to dělat ve skupině a mít někoho, kdo se mně ptá, zda to dělám. Jsem takto domluvený s jedním kolegou-koučem. Už dva a půl roku si voláme každý všední den v osum ráno a ptá se mně na několik otázek, které mně pomáhají zavést nové zvyky (2). Koho ještě budu potřebovat (4)? Toho je velmi důležitá otázka. Může to být kamarád nebo kolega, který už dosáhnul toho, čeho se snažím dosáhnout. Pokud takového člověka neznám, tak si ho můžu zaplatit, což se mně minulý rok vyplatilo hned několikrát. Kamarád vám sice pomůže, ale nikdy to nebudete brát tak vážně, jako když si někoho zaplatíte. Jak zajistím, že budu pokračovat i v těžkém období (5)? Na to mám právě kolegu, který mi volá každý den. Taky to může být sázka s kamarády, veřejný závazek nebo si můžete najmou kouče. Jak se budu potřebovat změnit (6)? Zde hledám příčiny překážek, které mně stojí v cestě. Pokud nejím ze stresu, tak budu potřebovat odstranit stres nebo mojí rekaci na stres. Opět je zde otázka, zda jsem schopný to udělat sám nebo zda potřebuji externí pomoc. Nakonec si určím cíle (7). Ze zkušenosti jsem se naučil, že cíle jsou důležité, ale ne tolik jako zvyky. Naopak cíle jsou někdy nebezpečné v tom, že přeceníme nebo podceníme naše možnosti a tím se zbytečně demotivujeme. Vždycky je lepší se zaměřit na proces a nechat cíl ať se splní díky procesu, který podstupujeme.

Na závěr

Už několikrát jsem si udělal zkušenost, že je lepší se zaměřit spíše na méně činností a ty dělat pořádně. Chce to však dobře vybrat a dobře nastavit proces. Jak? Vyberte si něco, co vám bude dělat radost a dělejte to tak, aby vás to bavilo.