Zrození kmenového vůdce

Výpisek z knihy Zrození kmenového vůdce

Pokud jste si někdy lámali hlavu, jak vzniká firemní kultura, ve které lidé přemýšlí, jak pro svoji firmu, svoje kolegy, obchodní partnery a zákazníky udělat maximum, tak toto je jeden ze střípků, které byste si měli přečíst.

Jádrem této knihy, kterou napsal Dave Logan, je model pět stupňů kmene (skupina lidí o počtu 20-150), kde každý stupeň je popsán jazykem, který příslušníci na daném stupni používají:

 1. stupeň: Lidé na tomto stupni jsou nevraživí a říkají, že “život stojí za prd”.
 2. stupeň: Lidé na tomto stupni jsou lhostejní a říkají, že “můj život stojí za prd”.
 3. stupeň: Lidé na tomto stupni soutěží mezi sebou a říkají, že “já jsem úžasný” s tichým dovětkem “narozdíl od tebe”.
 4. stupeň: Lidé na tomto stupni se vnímají jako partneři a říkají, že “my jsme úžasní”.
 5. stupeň: Lidé na tomto stupni realizují skutečnou týmovou práci a říkají, že “život je úžasný”.

Nejvíce je dnes firem na stupni č.3 (“já jsem úžasný”), proto se v tomto shrnutí zaměřím pouze na přechod na stupeň 4 (“my jsme úžasní”).

Jaké má přechod ze stupně 3 na stupeň 4 přínosy?

Na stupni tři lidé mezi sebou soutěží, což znamená, že:

 • nechávají si informace pro sebe (informace = moc);
 • vytváření mnoho dyadických (dvoustranných) vztahů, což umožňuje různým lidem říkat různé informace, což je velmi náročné pro jedince samotného na paměť a neefektivní pro skupinu;
 • místo toho, aby lidé skutečně spolupracovali, tak se snaží být lepší než někdo jiný nebo alespoň přežít.

Lidé na stupni 4 spolupracují s důvěrou, což znamená, že:

 • vytváří triády (trojstranná struktura), ve které sdílejí informace;
 • sdružují se na základě společných hodnot a společné vize;
 • sami si určují svého kmenového vůdce;
 • vytváří obrovskou hodnotu skrz inovace;
 • jsou svižnější díky menší nutnosti byrokracie.


Klíčová je v kmenu role kmenového vůdce.

Kdo to je? Kmenový vůdce je člověk, který je vybrán kmenem, aby vedl, protože kmen věří, že právě on zajistí kmenu bezpečí a dovede kmen k úspěchu. Nejčastěji kvůli jeho vizi, schopnostem, hodnotám a jeho ochotě pracovat a obětovat se pro svůj kmen.
Kmenový vůdce facilituje proces, ve kterém se kmen sjednotí na základě společné vize a hodnot. Na základě tohoto sjednocení vytváří strategii, která popisuje jakých výstupů chce kmen dosáhnout, jaké k tomu má zdroje a jaké činnosti k tomu povedou. Kmenový vůdce je také strážcem kultury kmene a jeho pravidel. Vyzdvihuje chování, které je založené na hodnotách kmene a trestá za chování, které tyto hodnoty porušuje.

V neposlední řadě kmenový vůdce zajišťuje, aby se jednotliví členové kmenu posouvali na vyšší stupeň.

Praktické doporučení by se daly shrnout jako:

 • mluvte o společných hodnotách a vizích (s CELÝM kmenem!);
 • definujte vaši vizi a hodnoty;
 • místo dyád tvořte triády, ve kterých sdílíte informace;
 • vytvořte kmenovou strategii popsáním výstupů, zdrojů a činností;
 • střežte kmenové hodnoty;
 • buďte otevření a transparentní (začít musíte od sebe);
 • zaměřte se na posun jednotlivých členů kmene na vyšší úroveň.

Jazyková perlička na konec

Jazyk, který používáme, dle autorů knihy ovlivňuje to, jak přemýšlíme a jednáme o sobě a vztazích, které vytváříme. Naslouchejte, jak mluví lidé ve vašem kmenu a podle toho určíte stupeň, na kterém se nachází.

Kniha popisuje, jak přejít z jednotlivých stupňů na vyšší stupeň. Ocenil bych však, kdyby byla v praktických doporučeních ještě o něco konkrétnější. Chápu však, že by to v rámci 350 stránek bylo velmi náročné na realizaci. 

Přihlaste se k odběru výpisků z leadership knih

Mám pro vás v zásobě 22 dalších výpisků. Každých 14 dní vám přijde na email výpisek z další knihy.