Výpisek z knihy Pozitivní inteligence

Tato kniha velmi praktickým způsobem popisuje:

 • jakým způsobem nás brzdí VNITŘNÍ SOUDCE či VNITŘNÍ KRITIK;
 • nabízí cestu, jak tohoto kritika rozpoznat a zmírnit;
 • přináší cvičení na posílení vnitřního MUDRCE, díky kterému můžeme být šťastnější a efektivnější.

Co to je vnitřní soudce a jak vzniká?

Vnitřní kritik je nepodporující hlas, který občas (či často) slyšíte ve vaší hlavě. Je to vzorec myšlení, který vznikl ve vašem dětství, aby vás chránil v tehdejších podmínkách. Problém tohoto hlasu je to, že to, co vás dříve chránilo, je pro vás dnes limitující. Někdy je velmi těžké ho rozpoznat, protože součástí jeho strategie je vám říkat, že to s vámi myslí dobře.

Tento soudce má 9 pomocníků – sabotérů:
Kontrolor
Puntičkář
Vyhýbač
Hyperúspěšný
Utěšitel
Oběť
Neuspokojitelný
Hyperostražitý
Hyperrracionální

Už jen podle jejich názvu lze často rozpoznat, zda takový vzorec přemýšlení se u vás projevuje ve větší míře.

Dokonce si můžete nechat otestovat sílu vašich sabotéru. Nic to nestojí. Stačí vyplnit tento dotazník. Trvá to 10-15 minut a výsledky jsou vidět do dvou minut.

To, co vás dostalo sem, vás nedostane dál.

Někteří dokonce díky silným sabotérům (jako je hyperdosahovač, který stále potřebuje dosahovat větších a větších úspěchů) dosáhli velké věci. Sabotéři mají však své limity, které se často objevují jako symptomy vyhoření, podrážděnosti, úzkosti, prázdnoty či nespokojenosti se sebou i s lidmi okolo.

Možná jste už dosáhli velké věci, ale k čemu vám to je, když se sebou stále nejste spokojeni?

Co s tím?

Nejlepší strategie je sabotéry pozorovat a dávat jim najevo, že je slyšíte.

V praxi to vypadá následovně:
Vnitřní kritik: “Nemáš na to.”
Vy (v duchu pro sebe): “Slyším, že na to nemám.”
Vnitřní kritik: “Jo a když do toho půjdeš, tak se ztrapníš.”
Vy: “Slyším, že když do toho půjdu, tak se ztrapním.”

Dávejte mu najevo, že ho slyšíte. Ve chvíli, kdy má vnitřní kritik pocit, že je v daném tématu vyslyšen, tak utichne nebo se alespoň ztiší. Je však důležité s ním neargumentovat. Jen mu dávat najevo, že ho slyším (což neznamená s ním souhlasit).

Učíte se tím vnitřního kritika rozpoznat a pochopit, že vnitřní kritik nejste vy, což vám pomůže se nejen cítit lépe, ale mít lepší vztahy s okolím a dělat lepší rozhodnutí.

Posilujte vnitřního mudrce

Opakem soudce je vnitřní mudrc. Je to vzorec přemýšlení, který při řešení problému přemýšlí používá následující schopnosti: empatie, zkoumání, inovace, navigace a aktivace. V knize jsou pěkné a praktické nástroje, díky kterým tyto schopnosti posílíte.

Kniha také zmiňuje univerzální nástroj na zvýšení vnitřního mudrce: meditace a mindfulness. Z vlastní zkušenosti mohu oboje doporučit.

Pozitivní inteligence je pro mě je inspirací, protože dává velmi zřetelný model pochopení kritizujícího hlasu v naší mysli. Dokonce při koučování používám test sabotérů jako vstupní diagnostiku, díky které víme, na které sabotéry se zaměřit.

Výpisek z knihy Zrození kmenového vůdce

Pokud jste si někdy lámali hlavu, jak vzniká firemní kultura, ve které lidé přemýšlí, jak pro svoji firmu, svoje kolegy, obchodní partnery a zákazníky udělat maximum, tak toto je jeden ze střípků, které byste si měli přečíst.

Jádrem této knihy, kterou napsal Dave Logan, je model pět stupňů kmene (skupina lidí o počtu 20-150), kde každý stupeň je popsán jazykem, který příslušníci na daném stupni používají:

 1. stupeň: Lidé na tomto stupni jsou nevraživí a říkají, že “život stojí za prd”.
 2. stupeň: Lidé na tomto stupni jsou lhostejní a říkají, že “můj život stojí za prd”.
 3. stupeň: Lidé na tomto stupni soutěží mezi sebou a říkají, že “já jsem úžasný” s tichým dovětkem “narozdíl od tebe”.
 4. stupeň: Lidé na tomto stupni se vnímají jako partneři a říkají, že “my jsme úžasní”.
 5. stupeň: Lidé na tomto stupni realizují skutečnou týmovou práci a říkají, že “život je úžasný”.

Nejvíce je dnes firem na stupni č.3 (“já jsem úžasný”), proto se v tomto shrnutí zaměřím pouze na přechod na stupeň 4 (“my jsme úžasní”).

Jaké má přechod ze stupně 3 na stupeň 4 přínosy?

Na stupni tři lidé mezi sebou soutěží, což znamená, že:

 • nechávají si informace pro sebe (informace = moc);
 • vytváření mnoho dyadických (dvoustranných) vztahů, což umožňuje různým lidem říkat různé informace, což je velmi náročné pro jedince samotného na paměť a neefektivní pro skupinu;
 • místo toho, aby lidé skutečně spolupracovali, tak se snaží být lepší než někdo jiný nebo alespoň přežít.

Lidé na stupni 4 spolupracují s důvěrou, což znamená, že:

 • vytváří triády (trojstranná struktura), ve které sdílejí informace;
 • sdružují se na základě společných hodnot a společné vize;
 • sami si určují svého kmenového vůdce;
 • vytváří obrovskou hodnotu skrz inovace;
 • jsou svižnější díky menší nutnosti byrokracie.


Klíčová je v kmenu role kmenového vůdce.

Kdo to je? Kmenový vůdce je člověk, který je vybrán kmenem, aby vedl, protože kmen věří, že právě on zajistí kmenu bezpečí a dovede kmen k úspěchu. Nejčastěji kvůli jeho vizi, schopnostem, hodnotám a jeho ochotě pracovat a obětovat se pro svůj kmen.
Kmenový vůdce facilituje proces, ve kterém se kmen sjednotí na základě společné vize a hodnot. Na základě tohoto sjednocení vytváří strategii, která popisuje jakých výstupů chce kmen dosáhnout, jaké k tomu má zdroje a jaké činnosti k tomu povedou. Kmenový vůdce je také strážcem kultury kmene a jeho pravidel. Vyzdvihuje chování, které je založené na hodnotách kmene a trestá za chování, které tyto hodnoty porušuje.

V neposlední řadě kmenový vůdce zajišťuje, aby se jednotliví členové kmenu posouvali na vyšší stupeň.

Praktické doporučení by se daly shrnout jako:

 • mluvte o společných hodnotách a vizích (s CELÝM kmenem!);
 • definujte vaši vizi a hodnoty;
 • místo dyád tvořte triády, ve kterých sdílíte informace;
 • vytvořte kmenovou strategii popsáním výstupů, zdrojů a činností;
 • střežte kmenové hodnoty;
 • buďte otevření a transparentní (začít musíte od sebe);
 • zaměřte se na posun jednotlivých členů kmene na vyšší úroveň.

Jazyková perlička na konec

Jazyk, který používáme, dle autorů knihy ovlivňuje to, jak přemýšlíme a jednáme o sobě a vztazích, které vytváříme. Naslouchejte, jak mluví lidé ve vašem kmenu a podle toho určíte stupeň, na kterém se nachází.

Kniha popisuje, jak přejít z jednotlivých stupňů na vyšší stupeň. Ocenil bych však, kdyby byla v praktických doporučeních ještě o něco konkrétnější. Chápu však, že by to v rámci 350 stránek bylo velmi náročné na realizaci. 

Přihlaste se k odběru výpisků z leadership knih

Mám pro vás v zásobě 22 dalších výpisků. Každých 14 dní vám přijde na email výpisek z další knihy.